De tien punten waar VVD Duiven voor staat.

Het verkiezingsprogramma van de VVD Duiven in 10 punten samen gevat.

© VVD

Waar staat VVD Duiven voor?

 • Voltooien van de bedrijventerreinen
  • Minder regelgeving
  • Werkgelegenheid
  • Goed ondernemersklimaat
 • Voltooien van het centrum
  • Het centrum wordt aantrekkelijk om te verblijven
  • Goed winkelaanbod
  • Werkgelegenheid
  • Goed ondernemersklimaat
 • Snelle realisatie van A15 en verbreding van A12
  • Bereikbaarheid wordt vergroot
  • Biedt kansen voor bedrijventerreinen
 • Levensbestendige woningbouw voor ouderen, en ook voor jongeren
  • Ouderen kunnen daardoor zelfstandig blijven wonen
  • Doorstroming van woningmarkt
  • Jongeren kunnen ook in Duiven blijven of komen wonen
 • Overheid participeert wanneer dat nodig is
  • Uitgangspunt is dat de burger zelf het beste weet wat die nodig heeft
  • Liberaal uitgangspunt is dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je ervan maakt
  • Wanneer je niet zonder kan, ondersteunt de overheid
  • De overheid levert maatwerk
 • Werk en inkomen
  • Ook hier ben je als individu zelf aan zet
  • De beste sociale voorziening is een betaalde baan
  • Als je het echt niet zelf kunt dan krijg je ondersteuning, en de gemeenschap mag daar iets voor terug verwachten
 • Zorg
  • Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt zorg op maat
  • Mantelzorgers worden ondersteund in hun belangrijke taak
  • Ook hier geldt weer dat de behoefte en niet de overheid bepaalt welke zorg nodig is
 • Veiligheid
  • Verkeersveiligheid door duidelijke regelgeving en straatbeeld
  • Veilige woon- en leefomgeving door voldoende Politie
  • Ondersteunen en stimuleren van Buurtpreventie
  • Zichtbaarheid BOA’s
  • Zo nodig camerabewaking inzetten
 • Circulaire economie
  • Afval inzetten als nieuwe grondstof, het afvalbeleid moet hierin voorzien
  • Inwoners dienen hier zelf ook een verantwoordelijkheid in te nemen
  • Stimuleren van eigen energieopwekking bij huishoudens en bedrijven
 • Financiën
  • Het voeren van een gezond financieel beleid
  • Kostendekkende tarieven
  • OZB moet omlaag, zo mogelijk naar het niveau van 2014, rekening houdend met inflatiecorrecties