Nog voor de zomer 14 extra laadpalen in Duiven

De VVD heeft samen met andere partijen eind vorig jaar een Motie ingediend met de opdracht aan het college om met een plan van aanpak te komen voor een laadpaal netwerk in de openbare ruimte en nog voor de zomer van 2021 de eerste palen te plaatsen.


De gemeente Duiven wil het gebruik van elektrische en hybride auto’s stimuleren. Dat doen we door laadpalen te laten plaatsen in de openbare ruimte. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met PARKnCHARGE. Inwoners kunnen binnenkort kosteloos een laadpaal in de buurt aanvragen.
De gemeente kan op strategische locaties laadpleinen realiseren. Hiermee faciliteert de gemeente huidige elektrische rijders én stimuleert het inwoners om in de toekomst elektrisch te gaan rijden. Wethouder Gemma Tiedink verklaart dat steeds meer inwoners in Duiven elektrisch rijden. “Veel mensen kunnen de auto op hun eigen terrein opladen, maar niet iedereen heeft die mogelijkheid. Vandaar dat we voor de zomer op veertien locaties in de openbare ruimte laadpalen gaan plaatsen.”
Meerdere aanbieders
De overeenkomst met ParknCharge gaat uit van een open marktmodel. Dat betekent dat er in de gemeente Duiven meerdere aanbieders van laadpalen actief mogen zijn. PARKnCHARGE is tot dusver het eerste en het enige bedrijf met een overeenkomst met de gemeente.
Toekomstig beleid
De gemeente werkt in het kader van het Klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur aan een visie voor laadpalen. Voor het plaatsingsbeleid werkt de gemeente aan een plankaart. Dat is een kaart met de meest gunstige locaties voor een laadpaal of een laadplein. Zo voorkomt de gemeente het lukraak plaatsen van laadpalen en weten inwoners waar de laadpalen te vinden zijn.
Inspraak
In mei 2021 wordt het concept van deze plankaart openbaar gemaakt. De gemeente vraagt dan naar de mening van inwoners over de locaties die op de kaart staan. Zodra alle reacties zijn verwerkt, wordt de plankaart definitief.
Hoe vraag ik een laadpaal aan?
Binnenkort kunnen inwoners laadpalen aanvragen. Nieuws over de plankaart en de laadpalen delen we via http://www.duiven.nl en http://www.samen1nergie.nl.