Versnelling woningbouw draait uit op vertraging en minder woningen

Afgelopen raadsvergadering 7 juni heeft de raad gesproken over de uitvoering ‘Motie doorpakken woningbouw’. De motie geeft opdracht aan het college om de reserve locatie Biezenkampen in te zetten, omdat er te weinig woningen mogelijk zijn op Ploen Noord.

Raad gemeente Duiven


In de woonvisie heeft de raad besloten dat we op de uitbreidingslocaties 600 woningen willen bouwen. Daarvan wil de raad 360 woningen voor 2026 gerealiseerd hebben. Lokaal Alternatief, DOED en het CDA hebben een amendement ingediend om te wachten met het besluit over de reserve locatie Biezenkampen tot een evaluatie in 2024. Dit houdt in dat we voor 2026 geen 360 woningen kunnen bouwen en dat we over het totaalaantal geen versnelling maar vertraging oplopen. 


Wij zijn van mening dat dit een onverstandig besluit is. Onze kinderen en kleinkinderen worden hierdoor genoodzaakt om buiten Duiven, Groessen en Loo een woning te moeten zoeken. Ook anderen met een binding met de gemeente Duiven krijgen niet de kans om in onze mooie gemeente een huis te vinden. Dit rekenen we de partijen zwaar aan, te meer omdat de woningnood in onze regio al zo hoog is!