Jeugd

Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers.

Jeugd


Ouders zijn daar in eerste instantie voor verantwoordelijk en aansprakelijk. De gemeente moet er aan bijdragen dat de jongeren goed onderwijs kunnen genieten, dat er voldoende sportfaciliteiten zijn en dat buitenschoolse opvang betaalbaar is.

Als ouders het belang van het kind schaden moet de gemeente ingrijpen; dan kan jeugdzorg worden ingeschakeld.