Onderwijs

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet.

Onderwijs


Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later.


Structurele leegstand van schoolgebouwen en -lokalen moet worden voorkomen. Bij een te laag leerlingenaanbod dient sluiting van de betreffende school (of scholen) bespreekbaar te zijn.


Echter de kleine kernen dienen ook voor jonge gezinnen aantrekkelijk en leefbaar te zijn. Daarom is de VVD voorstander van handhaving van het basisonderwijs in Groessen en Loo.