Sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten.

Sport


Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Ondersteuning kan verstrekt worden om minderbedeelde jongeren in staat te stellen aan sport deel te nemen. Duiven beschikt over tal van hoogwaardige sportfaciliteiten. Sport dient ook toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking.  


Sportverenigingen moeten in hun eigen (financiĆ«le) onderhoud voorzien en dienen niet voor onderlinge krachtenbundeling weg te lopen, maar juist kijken naar de kansen van samenwerking.