Kunst en cultuur

Duiven is gezegend met een rijk cultuurleven, o.a. gedragen door de lokale kerken en schutterijen. Een en ander komt o.a. tot uiting in processies, schuttersfeesten en kermissen. De schutterijen hebben eigen muziekkorpsen en verzorgen muzieklessen. Uitvoerende (klein)kunst heeft een plek in de Ogtent.

Kermis


Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.  


De culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. Gesubsidieerde muziek-, toneel- en operetteverenigingen dienen minimaal eenmaal per jaar een openbaar optreden te verzorgen. Ook kleinschalige culturele evenementen verdienen een plaats in Duiven. Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.