Wonen

De VVD is voorstander het bouwen van woningen voor senioren om zo doorstroming te bevorderen. In de 'Groeikern' periode van 1984 tot 1994 kwamen veel jonge gezinnen in Duiven wonen. Nu bijna 25 jaar later merken we dat ouderen graag kleiner willen gaan wonen in een appartement of een kleinere woning, het liefst in de omgeving van het centrum, bij de voorzieningen.

Nieuwbouw


In de kernen Groessen en Loo zien we een zelfde beeld. Nieuwbouw voor ouderen zou de doorstroming op gang brengen. Maar, nieuwbouw voor jongeren is van ook belang om jonge gezinnen in de kernen te houden, wat de leefbaarheid, verenigingen en scholen zal bevorderen. In de kernen Groessen en Loo zijn extra woningen, voor senioren en jongeren nodig .

Duiven heeft 310 ha industrieterrein. Wonen en werken bij elkaar brengen voorkomt automobiliteit. Dit is goed voor het milieu, maar ook voor het bedrijfsleven. De druk op Duiven als winkelgebied Centerpoort Nieuwgraaf zal toenemen als de A15 is doorgetrokken.

Wil Duiven aan alle taken voldoen dan moet het doorgroeien naar 30.000 inwoners. Dit is goed voor het nieuwe winkelcentrum, maar ook voor winkelcentra in Duiven-zuid en Duiven-west.

Nieuwbouw van woningen kan plaatsvinden in 'De Plak'. Appartementen voor ouderen zijn in het centrum en bij Thuvine gewenst mogelijk. Dit kan zowel in de particuliere sector als sociale sector zijn.