Groenvoorziening

Aangezien de openbare ruimte en groen bepalend zijn voor de kwaliteit van woon- en leefklimaat is de VVD tegen inbreiding. Wij willen meer aandacht voor binnenstedelijk groen en bepleiten daarnaast ook de instandhouding van een groene bufferzone tussen Duiven, Groessen, Loo en Westervoort.

Groenvoorziening


Enige jaren geleden heeft de gemeenteraad van Duiven wegens bezuiniging besloten het groenonderhoud tijdelijk op een laag niveau te onderhouden. De VVD vindt dat thans weer de tijd is aangebroken dat de gemeente het groenonderhoud weer gaat opwaarderen naar minimaal het middenniveau.

 

Ook ondersteunen wij van harte de gemeentelijke “Bekostigingsregeling Kleur Uw Buurt” waarmee buren een bijdrage kunnen vragen voor het kleurrijker maken van hun buurt en het samen onderhouden van een groenvoorziening.