Verkeer en Vervoer

Hoe we in de toekomst met verkeer en vervoer omgaan is vastgelegd in het mobiliteitsplan Duiven 2016-2026. De inhoud van dit plan is mede tot stand gekomen door gebruik te maken van de input van inwoners uit de gemeente Duiven.

Fiets

Het geeft de kaders waarbinnen verkeersprojecten worden gedefinieerd, geprioriteerd en verkeersbeleid in de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid per auto, fiets, voetgangers, parkeren en openbaar vervoer staan centraal. Op deze thema’s voorziet het Mobiliteitsplan in kernopgaven, geprioriteerde projecten en onderzoeksopgaven voor de komende 10 jaar. Voor de korte termijn wordt gebruik gemaakt van een dynamische uitvoeringsagenda. Hiermee is het Mobiliteitsplan een flexibel instrument en biedt het ruimte om projecten te prioriteren indien daartoe vanwege bijvoorbeeld problemen op deze thema’s de noodzaak bestaat. Voor de VVD voldoet dit Mobiliteitsplan voor de komende jaren.

 

De mobiliteit blijft toenemen. Daarom is de VVD blij met de komst van de A15 en in combinatie hiermee de verbreding van de A12. Tegen de aanleg van de A15 zijn echter bezwaren ingediend bij de Raad van State. Als argument wordt aangevoerd, dat de aanleg van de A15 zorgt voor meer uitstoot van stikstof en dus strijdig is met de vorig jaar afgekondigde maatregelen om de uitstoot van stikstof juist te verminderen. Vraag is nu of deze afgekondigde maatregelen goed genoeg zijn om te voldoen aan de Europese regels. Het Europese Hof van Justitie moet nu uitspraak doen. Ondanks dat er nu sprake is van vertraging respecteert de VVD deze gang. Echter, de verbreding van de A12 staat hierdoor nu ook in de ijskast. Voor de VVD aanleiding om de discussie aan te gaan om de huidige infrastructuur van de A12 anders in te richten. De huidige verkeersproblemen op de A12 zorgen er namelijk voor dat er onnodig autoverkeer uitwijkt naar o.a. het wegennet van Duiven. Met alle gevolgen van dien.