Veiligheid

Veiligheid begint al thuis, in en rondom onze eigen woonomgeving. Bijvoorbeeld met beveiliging tegen brand en inbraak, veilig verkeersgedrag in uw straat en het terugdringen van overlast en geweld. Samenwerking van de gemeente, de politie, de Boa’s en de inwoners is onmisbaar. Samen zorgen we voor een optimaal leefklimaat waarin iedereen zich veilig, betrokken en verantwoordelijk voelt.

Camera


Voor de VVD staat veiligheid van alle bewoners in Duiven, Groessen en Loo centraal. Voor de VVD betekent dit dat we niet tolereren dat mensen overlast veroorzaken of zich misdragen. Wij willen dat de politie zichtbaar aanwezig is en niet alleen zorgt voor de veiligheid op straat, maar ook bijvoorbeeld bij de sportvereniging, op school of in zijn of haar eigen huis.

 

Regels stellen zonder deze ook daadwerkelijk te handhaven heeft geen zin; daarom vindt de VVD dat met de aangestelde Boa’s in onze gemeente de tijd van gedogen nu voorbij moet zijn en moet worden gehandhaafd.

 

In het kader van samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie, stimuleert de VVD initiatieven voor buurtpreventie, WhatsApp-groepen, Burgernet en amber alert. Ook zijn wij nog steeds voorstander van het plaatsen van cameratoezicht op plaatsen waar dit nodig is.

 

In het winkelcentrum of de bedrijventerreinen zijn individuele maatregelen niet altijd toereikend om de problemen aan te pakken. Daarom stimuleert de VVD de samenwerking tussen het betreffende beveiligingsbedrijf, de gemeente, de politie en de brandweer om de veiligheid verder te verbeteren ten voorkoming van incidenten.

 

In het evenementenbeleid van onze gemeente wordt gestreefd naar beperking van risico’s.

 

De VVD vindt dat bij niet naleving van de vergunningsvoorwaarden direct handhavend moet worden opgetreden.