Ondernemerschap

De gemeente Duiven is het economische centrum van de Liemers. Ondernemers zijn de motor van de economie en zorgen voor banen. Wij hebben ruim meer banen beschikbaar dan inwonende arbeidsgeschikten. Dit kan nog beter worden. Nieuwe ondernemingen moeten kansen geboden worden zich hier te vestigen.

Bedrijfsterrein


Groene bedrijven krijgen van ons alle kansen. Uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen vinden wij niet nodig. Wij zetten in op het optimaliseren van het gebruik van bestaande terreinen en gebouwen. Er moet pragmatisch worden omgegaan met verlenen van vergunningen.

De doortrekking van de A15 draagt zeker bij tot nog grotere aantrekkelijkheid van onze gemeente als vestigingsplaats voor ondernemingen en toestroom van bezoekers aan de bedrijventerreinen. We moeten de mogelijkheden die deze doortrekking biedt maximaal gebruiken. Het bedrijfsleven is de slagader van onze economie. Het vrije en zelfstandig ondernemerschap krijgt van de VVD de ruimte.

De VVD staat op de bres voor ondernemers in onze gemeente. Wanneer de VVD de komende vier jaar weer in de coalitie komt treft degene die wil ondernemen in Duiven, Groessen en Loo een gemeentebestuur aan dat meedenkt in mogelijkheden en ondernemerschap stimuleert. Dat geldt zowel voor bestaande ondernemingen als voor starters. De VVD doet dat niet door te subsidiƫren maar door de juiste voorwaarden te scheppen.

De VVD wil de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging verruimen. Vestigingseisen leggen we niet strenger uit dan wettelijk noodzakelijk is. Onnodige regels die niet worden gehandhaafd, schaffen we af. Het optimaliseren van het vestigingsklimaat vraagt om een open oog voor de kansen die de kenniseconomie van de 21e eeuw biedt.

De aantrekkingskracht van ons mooie centrum moet verder worden vergroot, dit centrum moet kunnen meeprofiteren van de bovenregionale functie van Centerpoort-Nieuwgraaf. Een snelle afronding van het Vitaal Centrum Duiven, dus inclusief fase 4, met voor ondernemers betaalbare winkelunits, en voldoende gratis parkeerplaatsen is hiervoor van cruciaal belang. Gratis WIFI op het Remigiusplein zal de aantrekkelijkheid van het centrum nog verder vergroten. Het gemeentebestuur moet structureel overleg voeren met de lokale ondernemers.