Werk en Inkomen

Omdat onze gemeente zo’n groot werkaanbod kent is het aantal mensen met een bijstandsuitkering laag. Dat willen we graag zo houden. Werk is een topprioriteit. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. Sociale zekerheid is een springplank naar nieuw werk.

Team


Meedoen is belangrijk en ieder doet dit naar eigen mogelijkheden. Dat moet ook via de Wet Sociale Werkvoorziening, door participatiebanen en leerwerktrajecten kunnen. Wie geen werk kan vinden, wordt geacht zich om of bij te scholen en zich actief in te zetten als vrijwilliger om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

De VVD wil zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Ook voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Een goed ondernemingsplan is vereist. De VVD wil hobbyisme op kosten van de overheid voorkomen.