Gemeentebestuur

De gemeente Duiven en de gemeente Westervoort zijn per 1 januari 2018 ambtelijk gefuseerd. Door deze fusie zijn de ambtelijke krachten gebundeld, wordt meer kwaliteit geboden en worden kosten bespaard. De uitkomst van een tevredenheidsonderzoek onder de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en bestuur moet hierover meer duidelijkheid geven.

Gemeentehuis

De VVD gaat op termijn een bestuurlijke samenwerking met Westervoort op voorhand niet uit de weg.

De VVD stimuleert dat we met elkaar in gesprek gaan over maatschappelijke thema’s. De tijd dat de gemeente als vanzelf de taken en problemen van de samenleving overneemt ligt achter ons. Dat wil de samenleving niet meer. In de samenleving is voldoende potentieel om sommige maatschappelijke problemen zelf en samen op te lossen. Vandaar ook de introductie van overheidsparticipatie.