Gemeentefinanciën

De VVD is scherp op de hoogte van de gemeentelijke lasten, blijft alert op het nut van de bestaande belastingen en is kritisch op de hoogte van de OZB. Wel blijft de VVD voorstander van een gezond financieel beleid, maar dit mag niet automatisch leiden tot belastingverhogingen.

Rekening

Een goede financiële huishouding is van groot belang. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen. Meevallers dienen naar de algemene reserve te gaan. Allerlei bestemmingsreserves naast de algemene reserve moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

VVD is voorstander van kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen. Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten.