SAMENLEVING

Voor ons is het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Duiven, binnen hun vermogen, bijdragen aan een fijne gemeente.

Samenleving

We stimuleren vrijwillige initiatieven die inwoners bij elkaar brengt, we brengen waar mogelijk netwerken met elkaar in verbinding en vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft.

Er zijn tal van voorbeelden te noemen waarop bijdragen van individuele inwoners en groepen van burgers kunnen leiden tot een beter functionerende gemeente.

Bijvoorbeeld hulp bieden aan een gezin dat uit oorlogsgebied komt en zich vestigt in de gemeente. Wij willen stimuleren dat zij meedoen aan lokale initiatieven en daardoor ervoor zorgen dat zij zich snel thuis voelen. Of iemand die laaggeletterd is begeleiden om de taal beter onder de knie te krijgen en zo zijn/haar kansen op werk te vergroten. Of een ondernemer die een goed plan heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en een plek te bieden.