Standpunten

 • Gemeentehuis

  Bestuur

  Gemeentebestuur

  De gemeente Duiven en de gemeente Westervoort zijn per 1 januari 2018 ambtelijk gefuseerd.

  Lees meer
 • Geld

  Bestuur

  Gemeentefinanciën

  Een goede financiële huishouding is van groot belang.

  Lees meer
 • Veilig thuis

  Bestuur

  Veiligheid

  Veiligheid begint al thuis, in en rondom onze eigen woonomgeving.

  Lees meer
 • Afval container

  Leefomgeving

  Afvalstoffen en ...

  Een schoon Duiven is belangrijk voor de leefbaarheid voor onze gemeente en het welzijn van haar bewoners.

  Lees meer
 • Bladeren

  Leefomgeving

  Groenvoorziening

  Groen is bepalend voor de kwaliteit van woon- en leefklimaat.

  Lees meer
 • Verkeer

  Leefomgeving

  Verkeer en Vervoer

  Verkeersveiligheid, bereikbaarheid per auto, fiets, voetgangers, parkeren en openbaar vervoer staan centraal.

  Lees meer
 • Woningbouw

  Leefomgeving

  Wonen

  Wil Duiven aan alle taken voldoen dan moet het doorgroeien naar 30.000 inwoners.

  Lees meer
 • Asiel

  Samenleving

  Integratie

  Zolang nieuwkomers in Duiven zijn, passen ze zich aan.

  Lees meer
 • Jeugd

  Samenleving

  Jeugd

  Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving.

  Lees meer
 • Cultuur

  Samenleving

  Kunst en cultuur

  Duiven is gezegend met een rijk cultuurleven.

  Lees meer
 • Student

  Samenleving

  Onderwijs

  Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben.

  Lees meer
 • Sport

  Samenleving

  Sport

  Sport is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten.

  Lees meer
 • Zorg

  Samenleving

  Zorg / WMO

  Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar.

  Lees meer
 • Circulaire economie

  Economie

  Circulaire economie

  Circulaire economie is het systeem dat bedoeld is om het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren.

  Lees meer
 • Ondernemerschap

  Economie

  Ondernemerschap

  De gemeente Duiven is het economische centrum van de Liemers.

  Lees meer
 • Rijn

  Economie

  Toerisme

  In en om Duiven, Groessen en Loo is veel te genieten.

  Lees meer
 • Werk

  Economie

  Werk en Inkomen

  De beste sociale voorziening is een betaalde baan. Sociale zekerheid is een springplank naar nieuw werk.

  Lees meer