CIRCULAIRE ECONOMIE

Voor ons is circulaire economie een belangrijk punt en staat dan ook permanent hoog op de agenda. In een optimale circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Afval is de nieuwe grondstof.

Afval

Dit is echter alleen te bereiken als iedereen bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het milieu en met een gezamenlijke inspanning van de gemeente en haar inwoners.

Voor de gemeente is hier vooral een faciliterende taak weggelegd, zij moet met name een milieuvriendelijke houding van de burgers stimuleren. Wij zijn er ons van bewust dat dit veel gaat vergen van de burger. Wij vinden het dan ook belangrijk om hierover met de burgers in gesprek te blijven, want alleen gezamenlijk kunnen we deze uitdaging aan.

Daarom vinden wij dat de gemeente de mogelijkheid moet onderzoeken om subsidies beschikbaar te stellen aan particulieren om hun woning te verduurzamen. Wij willen op duurzaam bedrijventerrein Innofase zogenaamde kringloopbedrijven optimaal faciliteren om op innovatieve en creatieve wijze te werken op het gebied van duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen en materialen. Daardoor kunnen we het klimaat écht verder helpen, onze economie stimuleren en toch een fijn leven blijven leiden. Waar nodig willen wij hiervoor experimenteerruimte creëren.