HULPDIENSTEN

We zijn blij met de politiepost en de (vrijwillige) brandweer binnen onze gemeente. Als gevolg van de aanleg van nieuwe wijken, de verbreding van de A12 en de aanleg van de A15 zal de werkdruk van onze hulpdiensten alleen maar toenemen.

Brandweer Duiven

Wettelijke gestelde kaders en eisen met betrekking tot aanrijtijden bij calamiteiten moet gewaarborgd blijven. Met nu al ruim 160 uitrukken per jaar, waarvan de meeste in de gemeente Duiven, vinden wij het een vereiste dat de brandweerkazerne in Duiven blijft, nu én in de toekomst!

Wij vinden dat de vrijwillige brandweer moet blijven. Verdere professionalisering en concentratie van de brandweer in grotere steden levert onacceptabel grote veiligheidsrisico’s op voor onze gemeente. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat er continu aandacht is voor het werven van vrijwilligers. De gemeente dient haar verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Vrijwilligers hebben naast deze belangrijke rol vaak een betaalde baan. De rol van de gemeente is onder andere om gesprekken aan te gaan met de bedrijven in de gemeente voor een creëren van een groter draagvlak. De uitrusting van de brandweer moet in verhouding staan tot de werkdruk en het takenpakket.

De politie is gevestigd in het gemeentehuis. Door digitalisering is gekozen voor minder “echte” politiebureaus in de regio. Wij vinden dat de politie vindbaar en voldoende benaderbaar moet zijn voor onze inwoners. Aandacht voor minder digitaal vaardige inwoners moet op de agenda blijven van de gemeente en de politie. Door capaciteitsdruk hebben de wijkagenten veel minder tijd om werkelijk in de wijk aanwezig te zijn. Wij vinden dat blauw zoveel mogelijk op straat moet en zo min mogelijk achter het bureau.

Onze burgemeester moet zich in de regio hard blijven maken voor voldoende capaciteit, nu én in de toekomst als door vergrijzing van het politieteam meer uitstroom verwacht wordt. Initiatieven die politie bij haar taken kan ondersteunen willen wij stimuleren zoals cameratoezicht in de openbare ruimte in het centrum en op het station bijvoorbeeld.

Verplaatsing van beide diensten naar een ander centraal gelegen locatie kan op onze steun rekenen.