VEILIGHEID

Veiligheid is een breed begrip. Onder de term veiligheid vallen wat ons betreft in ieder geval de onderwerpen: brandweer, politie, handhavers (boa’s), buurtpreventie, ondermijning en verkeer.

Veiligheid

Ook de veiligheid thuis en in de woonwijken hoort bij dit onderwerp. Een van de meetinstrumenten is het onderzoek van de Vrije Universiteit. Uit dit onderzoek komt voort dat de mensen het prettig vinden om te wonen, werken en vertoeven in Duiven.

Duiven scoort hoger dan het gemiddelde! Wij gaan door met wat goed is en maken ruimte voor het in kaart brengen wat beter kan en zullen initiatieven die voor verbetering zorgen stimuleren.