GROEN

Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat ruimte schaars is. Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreatie. We willen mooie groene plekken met bomen en planten in Duiven en de beide kernen Groessen en Loo, hoe klein dan ook.

Groen

Een groene leefomgeving heeft een positieve invloed op onze gezondheid. Bomen zuiveren de lucht en produceren zuurstof en meer groen zorgt voor meer biodiversiteit in de buurt. Stimuleren dat een stenen omgeving groener wordt is ook met kleine initiatieven te realiseren, “NK-tegelwippen” is hier een goed voorbeeld van. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is.

Binnen de gemeente Duiven zijn prachtige parken aangelegd. Regelmatig onderhoud is nodig om de parken aantrekkelijk en veilig te houden. De wandelpaden moeten obstakelvrij zijn en wandel- en hardlooproutes moeten duidelijk zijn aangegeven. De kinderboerderij en het theehuis in het Horsterpark zijn belangrijke trekpleisters.

Wij vinden dat de tijd is aangebroken om gelden vrij te maken om het groenonderhoud in onze gemeente weer naar een hoger niveau te tillen. Wij willen een fleuriger en meer gevarieerde inrichting dan alleen maar uniform groen gras.

Waar landbouwbedrijven stoppen met hun bedrijfsvoering en de gronden niet geschikt zijn voor woningbouw, zien wij mogelijkheden om boomplant initiatieven te ondersteunen.