VEILIGHEID IN WOONWIJKEN EN THUIS

Je veilig voelen begint thuis en in je eigen omgeving. Dit is ons uitgangspunt. Iedereen moet op elk tijdstip veilig naar buiten kunnen. Kinderen moeten zich kunnen vermaken in de directe omgeving waar ze wonen bij een veilige speelplaats of speeltuin.

Veilige gemeente

Deze locaties moeten voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Ook de oudere kinderen moeten zich kunnen vermaken in Duiven. Denk hierbij aan voetbalveldjes, skatebanen, ontmoetingsplekken en mogelijkheden waar sport en spel bij elkaar kunnen komen.

Wanneer jongeren dreigen te ontsporen willen wij dat de wijkagent en, wanneer nodig, jeugdzorg aandacht moeten hebben voor de achtergrond van deze jongeren. Zo kunnen we vroegtijdig vandalisme, geweld, drugsgebruik en drugshandel voorkomen.

Helaas zijn er ook in Duiven ieder jaar diverse meldingen van huiselijk geweld. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente, haar inwoners en haar samenwerkingspartners. Wij vinden het belangrijk dat de betreffende gezinnen geholpen worden. Deze hulp moet niet alleen aan de slachtoffers, maar ook aan de daders geboden worden.

Door goede informatie willen wij stimuleren dat de omgeving voorvallen en vermoedens van huiselijk geweld gaan melden. Door goed in kaart te hebben waar incidenten plaatsvinden, kunnen de politie, handhaving en eventuele hulpverleners extra alert zijn en indien nodig extra avond- en nachtronden opnemen in surveillance routes.