CULTUUR

De gemeente Duiven beschikt over een rijk aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen onder andere gedragen door de lokale kerken en schutterijen. We zijn er trots op dat we hiermee veel lokale en externe bezoekers aantrekken.

Cultuur | Candia

Een en ander komt onder andere tot uiting in processies, schuttersfeesten en kermissen. De schutterijen hebben eigen muziekkorpsen en verzorgen muzieklessen.

We willen niet bezuinigen op cultuur, maar het geld wel zo effectief mogelijk inzetten. Iedere culturele instelling die subsidies van de gemeente krijgt dient goed aan te kunnen tonen waarvoor deze middelen nodig zijn en wat ermee gedaan is. Zo zie we toe op een goede verdeling van het beschikbare subsidiebudget uit onze overheidsgelden.

De OGtent is het culturele centrum van Duiven en vervult een belangrijke rol voor de inwoners dankzij de bibliotheek, het theater, film en verenigingsactiviteiten. Deze voorzieningen moeten niet in commerciƫle handen komen, maar bij de gemeente blijven.

Binnen het erfgoed van de gemeente Duiven bekleden de schutterijen een bijzondere plaats. Wij vinden dat het Duivense culturele erfgoed voor de toekomst bewaard moet blijven en stellen voor om de mogelijkheid van een klein schutterijmuseum te onderzoeken.

Het Liemersplein naast het gemeentehuis is de vaste locatie voor Koningsdag, braderieƫn, kermissen, Duuve te Gek, ijsbaan, taptoes en andere buitenactiviteiten. Het plein is een belangrijk onderdeel van een bruisend centrum.