KLIMAATVERANDERING CONSEQUENTIES

We vinden dat de gemeente actie moet nemen om risicoanalyses te maken en plannen te ontwikkelen voor de consequenties van de klimaatverandering.

Klimaat

Hoe om te gaan met extreme regenval, mogelijke overstromingen, overstromingsgevaar, langdurige tropische hitteperiodes en droogte. Wij vinden het belangrijk dat hierbij wordt samengewerkt met de (eu)regio. Wij vinden verder dat deze plannen beoefend moeten worden door middel van crisisscenario’s en ensceneren.