ONDERWIJS

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Ook op school leren we kinderen wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan.

Onderwijs

Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen; de hele samenleving heeft er belang bij.

We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. Daarom moeten er voldoende scholen zijn met een divers aanbod aan onderwijsvormen. Wij wijzen schooldiversiteit op grond van afkomst, kleur en geaardheid af. Daarnaast vinden wij dat basisonderwijs dicht bij huis moet zijn en we zijn daarmee voor het behoud van de basisscholen in Groessen en Loo.

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, moet de gemeente stimuleren dat (taal) achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal, kinderdagverblijven of op de zomerschool.

Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de school met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld “kiss and ride” parkeerplekken om overlast voor de buurt te voorkomen.

Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld of online is. In onze gemeente zetten we ons actief in voor het sluiten van afspraken die pesten tegengaan en voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’.

Natuurlijk geldt ook voor het Candea College dat de kwaliteit van het onderwijs optimaal moet zijn. We zijn trots op het Candea Technasium. We stimuleren de samenwerking tussen het bedrijfsleven en Candea voor stage en praktijkonderwijs. Daarnaast vinden wij belangrijk dat het Candea College goede contacten onderhoudt met en aansluit op middelbaar-, hoger beroeps- en universitair onderwijs zodat onze jongeren de beste kansen krijgen.