VEILIG VERKEER

Verkeersveiligheid staat hoog in ons vaandel. Elk ongeval is er een teveel.

Veilig verkeer

Wij vinden dat de wegen in onze gemeente zo veilig mogelijk moeten worden ingericht en dat nog aanwezige knelpunten moeten worden aangepakt. Aandachtspunten zijn overzichtelijkheid en duidelijke bebording. Langzaam verkeer (fietsers) moet zoveel mogelijk gescheiden worden van snelverkeer. Er moet nog meer aandacht komen voor veilige, doorgaande fietsroutes. Deze moeten ook een onderdeel gaan uitmaken van de voorgenomen nieuwbouw. Wij zijn voorstander van meer controle op snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom.