ONDERMIJNING

Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen.

Ondermijning

Hieronder wordt ook criminaliteit verstaan die gebruik maakt van de overheid of het bevoegd gezag. Ondermijning komt steeds vaker voor en verspreidt zich snel. Helaas komt het steeds vaker voor dat een burger of ondernemer in de onderwereld verstrikt raakt (denk aan wietteelt in fabriekshallen, drugslabs in boerenschuren, witwassen van zwart geld, geldezels of het omkopen van politici). Ook in onze regio komt deze vorm van criminaliteit steeds vaker voor. Met onze grote industriegebieden en uitgestrekte landbouwgebieden zijn wij helaas aantrekkelijk voor criminele organisaties. Wij vinden het van groot belang dat onze burgers en ondernemers optimaal worden voorgelicht over dit onderwerp en dat melding van verdachte zaken op vertrouwelijke en ongecompliceerde wijze wordt georganiseerd. Wij vinden dat hiervoor een belangrijke taak ligt bij de gemeente, de politie en de boa’s.