HANDHAVING DOOR BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAREN (BOA’S)

Wij vinden de inzet van de boa’s erg belangrijk. Met grote regelmaat zijn onze handhavers op straat aanwezig.

Handhaving BOA

Deze mensen leveren een belangrijke bijdrage voor onze veiligheid! Verder zijn de boa’s belast met belangrijke taken die zorgen voor een plezierige en leefbare gemeente. Denk hierbij aan onderwerpen als bestrijding van overlast door hondenpoep, fout parkeren, ondermijning, handhaving horecawet, baldadigheid en vernielingen. Uitbreiding van het aantal boa’s is wat ons betreft bespreekbaar. Uiteraard verbinden we aan deze uitbreiding opleidings- en trainingseisen en stellen we meetbare doelen aan de kwaliteit van de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.