BEDRIJVENTERREINEN

Duiven heeft met 310 hectare aaneengesloten bedrijventerreinen op een strategische locatie een regionale functie gekregen met meer beschikbare arbeidsplaatsen dan inwoners.

Bedrijfsterreinen

Als de A15 wordt doorgetrokken zullen onze bedrijventerreinen als vestigingsplaats voor onder andere logistieke bedrijven nog aantrekkelijker worden. Om de aantrekkingskracht voor nieuwe ondernemingen nog verder te vergroten, de lokale economie te versterken en nieuwe banen te scheppen zijn wij voor uitbreiding van bedrijventerreinen.

Om de regionale aantrekkelijkheid voor grote bedrijven te behouden is snelle en veilige bereikbaarheid, doorstroming en ontsluiting van oude en nieuwe bedrijventerreinen van het grootste belang. De VVD wil dan ook dat de gemeente bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen en bij toename van bedrijven op oude terreinen een hoge prioriteit toekent aan mobiliteit naar, op en vanaf die locaties.