BUURTPREVENTIE

Duiven heeft diverse buurtpreventieteams. Deze zijn een verlengstuk van de inwoners, boa’s en de politie.

Buurtpreventie

Deze teams zijn goed georganiseerd, ervaren en verrichten goed werk. Jammer genoeg zijn er nog wijken in onze gemeente waar geen of nauwelijks een buurtpreventieteam aanwezig is. Wij vinden deze vorm van burgerparticipatie belangrijk, want deze draagt direct bij aan de veiligheid. Wij willen dan ook dat er actief ingezet gaat worden op het vormen van deze teams. De gemeente kan hier een leidende rol in nemen door te faciliteren, communiceren en contacten te leggen tussen de teams, politie, boa’s en relevante afdelingen binnen de gemeente.