GEDIFFERENTIEERDE TARIEVEN (DIFTAR)

Door de invoering van Diftar (hoe meer restafval, hoe hoger het tarief) om optimale afvalscheiding te stimuleren, zijn in de afgelopen periode goede resultaten behaald. Maar we zijn er nog lang niet.

Diftar

Er zal nog een flinke slag gemaakt moeten worden om naar het streefgetal van 0 procent restafval te komen. Om deze 0 procent restafval te halen, vinden wij het belangrijk dat bedrijven die met innovaties en particulieren die met goede ideeën komen, worden gehoord en de kans krijgen hiermee aan de slag te gaan. Een goed initiatief is de stichting GoClean. Wij zijn van mening dat wie zijn afval beter scheidt en dus sneller minder restafval creëert, dit positief moet merken in zijn portemonnee. Voor een kleine groep inwoners voor wie het om een aantal specifieke redenen lastig is om snel veel restafval te verminderen, zal naar maatwerk moeten worden gekeken.