LAND- TUINBOUW & VEETEELT

We hebben veel waardering voor onze boeren in de land-, tuinbouw en veeteelt. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening.

Schaapjes

Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie met minder nadelen voor natuur en milieu. Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden.

Daarom willen wij hen de ruimte geven hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid. Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang. Wij hebben dan ook een positieve grondhouding ten opzichte van boereninitiatieven betreffende de reductie van de uitstoot van stikstof.