INTEGRATIE

Asielzoekers en statushouders moeten de mogelijkheid krijgen zich te vestigen in de gemeente.

Integratie = inburgeren

Wij zijn echter van mening dat deze groepen geen voorrangspositie mogen hebben bij het verkrijgen van sociale huurwoningen. Verder dienen ze te integreren in onze samenleving door in te burgeren. Mensen die geen verblijfsvergunning kunnen krijgen hebben wat ons betreft geen plek in onze gemeente.