AED NETWERK

AED’s redden levens, al ruim 10 jaar zorgt “AED-netwerk gemeente Duiven” voor het uitbreiden en verdichten van het AED-netwerk in de gemeente.

AED

Wij vinden dat we als gemeente actief mee moeten werken aan initiatieven om nog meer AED’s in het netwerk op te kunnen nemen. Als we door subsidieverstrekking ervoor kunnen zorgen dat AED’s die nu binnen hangen openbaar toegankelijk worden, dan moeten we daaraan meewerken. Verder vinden wij dat iedere vrijwilliger die zich inzet in het kader van veiligheid een cursus AED gefaciliteerd moet kunnen krijgen door de gemeente. Wij denken dan onder andere aan buurtpreventieteams en verkeersregelaars.